FREE ENGLISH CLASSES WITH CHILDCARE

Безкоштовні уроки англійської мови по догляду за вашими дітьми.

Обучение Английскому языку с заботой о детях-бесплатно.

Clases gratuitas de inglés con el cuidado de niños

ຫ້ອງ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຟຣີ​ກັບ​ດູ​ແລ​ເດັກ​.

Lớp học tiếng Anh và chăm sóc trẻ em miễn phí.

免费英语课程及课间免费幼儿看护。

Play Our Video Get Started

Ми пропонуємо щотижневий безкоштовний дорослих початківець, середній, і передові англійської мови, а також безкоштовний догляд за дітьми і допомагають робити домашні завдання с вашими дітей в декількох місцях

Мы предлагаем обучение на разных языковых уровнях: начинающий, пороговый и продолжающий. Все классы бесплатны включая уход за детьми и выполнению домашних заданий. Обучение проводится в разных местах.

Ofrecemos semanalmente tres niveles de clases de inglés para adultos: nivel principiante, nivel intermedio, y nivel avanzado. También ofrecemos cuidado de niños gratis y ayuda con las tareas escolares de sus hijos.

ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ເຫນີ​ຟຣີ​ຜູ້​ເລີ່ມ​ປະ​ຈໍາ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫຍ່​, ລະ​ດັບ​ປານ​ກາງ​,
ແລະ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ດູ​ແລ​ເດັກ​ແລະ​ການ​ບ້ານ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສໍາ​
ລັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ຈຸດ​ຫຼາຍ

Chúng tôi có những buổi học hàng tuần dành
cho người lớn mới bắt đầu, thành thạo, và nâng cao tiếng Anh. Đồng thời, chăm sóc trẻ em và
hướng dẫn làm bài tập về nhà miễn phí ở nhiều địa điểm khác nhau.

我们在多个地点为您提供每周一节成人初级、中级
高级等英语课程,同时为来参课的

Upcoming Classes
Monday September 23, 2019
Fall Evening English Classes: Free 6 week CONVERSATIONAL...Free 6 week CONVERSATIONAL English classes at Hope Point Church, 1185 Asheville Highway, Spartanburg 29303 every Monday from September 9th-October 14th, 2019 and every Tuesday from September 10th-October 15th, 2019. Classes are from 6pm-8pm and childcare is offered. Sign up anytime and start.
Sep 23
Tuesday September 24, 2019
Fall Evening English Classes: Free 6 week CONVERSATIONAL...Free 6 week CONVERSATIONAL English classes at Hope Point Church, 1185 Asheville Highway, Spartanburg 29303 every Monday from September 9th-October 14th, 2019 and every Tuesday from September 10th-October 15th, 2019. Classes are from 6pm-8pm and childcare is offered. Sign up anytime and start.
Sep 24
Wednesday September 25, 2019
Fall Morning English Classes: Free 6 week CONVERSATIONAL...Free 6 week CONVERSATIONAL English classes at Hope Point Church, 1185 Asheville Highway, Spartanburg 29303 every Wednesday from September 11, 2019 to October 16, 2019. Classes are from 10:00-11:00 am and childcare is offered. Sign up anytime and start.
Sep 25
Hear Hearing is the first part of speaking fluently. A young child listens to his mother’s voice long before he is able to produce a sound or word. At EC, students will not only HEAR the English language, but they will also HEAR the truth of Jesus Christ.
How will they believe in Him whom they have not heard?
Romans 10:14
Speak Speaking involves putting together sounds to form words and putting words together to form statements. At EC, students will not only learn to SPEAK the English language, but they will also have the truth of Jesus Christ SPOKEN to them.
The words I have spoken to you--they are full of the Spirit and life.
John 6:63
Live Living not only encompasses hearing and speaking, but also interacting with others through meaningful relationships. At EC, students will not only share LIFE together, but they will also be shown Jesus Christ who is our LIFE.
I am the Way, and the Truth, and the Life.
John 14:6
Quick Resources
Play Video
Become a Volunteer
English Crossing gives YOU the opportunity to invest in relationships with members of the international community. Learn more
Make a Donation
YOU can be on mission with English Crossing through your financial resources. English Crossing is a 501(c)(3) non-profit organization and all gifts are tax deductible. Donate today!
Find a Location
English Crossing offers free adult beginner, intermediate, and advanced English classes weekly at convenient locations. Find the location near you